Her er en kort spørreundersøkelse som skal kartlegge hvor mye unge mellom 12–18 vet om skadelige fremmede planter. 

Hageselskapet deltar i det nordiske informasjonsprosjektet «Fremmede skadelige planter» sammen med våre søsterorganisasjoner FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) i Sverige og Haveselskabet i Danmark. 
Målet er å øke kunnskapen om fremmede skadelige planter som sprer seg fra hager og ut i naturen, med stor spredningsfare og risiko for å fortrenge naturlig hjemmehørende planter.

En av målgruppene er unge i alderen 12–18. Budskapet er at vi alle er en del av jordens økosystem og at vi derfor har et ansvar for hindre spredningen av fremmede skadelige planter som truer naturmangfoldet. Prosjektet planlegger å rette informasjonen mot ungdom i natur- og friluftsorganisasjoner. Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge hvor mye unge i aldersgruppen vet om temaet, slik at vi kan måle effekten av informasjonskampanjen i etterkant.