Dette er planter med stor spredningsfare og risiko for å fortrenge naturlig hjemmehørende planter som finnes i den norske naturen.
Vi håper du har mulighet til å hjelpe oss med å svare på noen spørsmål slik at vi kan måle virkningen av informasjonsarbeidet vi er i ferd med å utvikle.

TIL UNDERSØKELSEN