Velkommen til årets representantskapsmøte i Oslo. Selve møtet er på lørdag kl. 10–16, mens søndagen settes av til tillitsvalgtsamling kl. 9–15. 

Representantskapet består av 2 representanter fra hver regionavdeling. I tillegg har hver region anledning til å stille med observatør. Reise og opphold for representantene dekkes av Hageselskapet sentralt, mens regionavdelingene betaler for sin egen observatør.

Saksbehandling og dagsorden går fram av § 6 i vedtektene. Saksdokumentene vil bli sendt ut innen 3 uker før møtet.

Siden møtet starter kl. 10.00 lørdag 23. oktober, regner vi med at mange vil komme allerede fredag ettermiddag/kveld. I påmeldingsskjemaet: Husk å krysse av for overnatting og middag fredag!

Alle deltakere, både representanter, observatører og andre som skal være med på møtet, må bruke påmeldingskjemaet under. 

Påmeldingsfrist: 9. oktober


 

Påmelding representantskapsmøte 2021Overnatting og måltider