Gården vår ligger i landlige omgivelser på en liten høyde med utsikt til skog, åker og eng. Hagen er på ca. 4 mål og besto tidligere av krattskog og noen trær. Vi startet arbeidet med hagen 2013/2014 og er på ingen måte ferdig, men fortsetter å utvikle arealene.
Trærne er beholdt og vi har plantet bøkehekker, rhododendron, hosta, bregner, klematis og hortensia. Vi har vektlagt fine sitteplasser med utsikt til frittgående hjort.
Våre åpningstider er: Alle søndager i juli og søndag 1. august kl. 12.00 - 17.00 med foring av hjort kl. 15.00. Salg av kaffe, hjemmebakst og is. Entre kr. 50,-. Besøk utenom annonserte åpningstider avtales på forhånd. Velkommen!