Molde og Omegn Hagelag ble stiftet i 1965 og har per i dag ca 230 medlemmer.

Hagelagets formål er å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt

Våre arrangementer kunngjøres på vår hjemmeside molde.hagelag.no og på vår Facebook side Molde og Omegn Hagelag. Vi sender også ut epost til våre medlemmer. Epostadressene hentes fra medlemsregisteret i Det Norske Hageselskap.