Kontaktpersoner

  • Leder Mariann Strømdal 40475346
  • Sekretær Åse Marie Korneliussen
  • Kasserer Gudrun Johansen 91721049
  • Styremedlem Ann Katrin Sætrevik 91762556
  • Styremedlem Anne Helene Arntsen
  • Varamedlem Else Gylseth Nilsen 90969187
  • Varamedlem Hilde Strøm 91355375
  • Varamedlem Inger Susæg 95154025