Kontaktpersoner

  • Leder Cathrin Ljøsne Næss 45230928
  • Kasserer Silvija Apeinane 47601097
  • Styremedlem Anne Lise Haukadal 97167262
  • Styremedlem Kristin Sie 90152790
  • Varamedlem Anne Verlo 91878590
  • Varamedlem Hege Fuhr 94821650