Kontaktpersoner

  • Leder Steinar Nilsen
  • Sekretær Roald Sølvik 90013559
  • Kasserer Rachel Skåret 41547467
  • Styremedlem Anne Marie Ceeberg 41273377
  • Styremedlem Marianne Kasbohm