Kontaktpersoner

  • Leder Inger Jorddal 48143459
  • Kasserer Bjørn Amundsen 48009574
  • Styremedlem Astrid Modalsli Andersen 99614518
  • Styremedlem Unn Fjelli 90789826
  • Varamedlem Anne Veierland 91849363
  • Varamedlem Ingunn Thorstensen 91618310